YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Lütfen Şartnameyi Okuyunuz
NASIL KATILIM SAĞLAYACAĞIM
Kılavuz için tıklayınız
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
ÇALIŞMA DOSYASINI YÜKLE
Başvuru formunu doldurduktan sonra lütfen başvuru id ve şifrenizle giriş yapıp lütfen afiş çalışmanızı yükleyiniz.

YARIŞMA İSTATİSTİKLERİ

BAŞVURULAN AFİŞ SAYISI-230
AFİŞ SAHİBİ SAYISI-144

TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü” temalı afiş elde etmek.

Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan “11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması “toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü” olacaktır.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

  • Duyuru Tarihi: 3 Eylül 2020
  • Son Teslim Tarihi: 18 Ekim 2020
  • Değerlendirme Tarihi: 5 Kasım 2020
  • Sonuçların Açıklanması: 10 Kasım 2020
  • Ödül Töreni ve Teslimi: 10 Aralık 2020
  • Sergileme: 10 – 17 Aralık 2020

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmektedir.

Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde, Avrupa Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası organların karar ve içtihatlarında temel hak ve özgürlükler arasında sıralanan “toplanma ve gösteri yapma hakkı/özgülüğü”, ifade özgürlüğü ile birlikte, demokratik toplumun temelini oluşturmaktadır.

Demokrasinin vazgeçilmez bir koşulu ve onun ayrılmaz bir parçası olan bu hak sayesinde yurttaşlar, politikacıların ve ülkeyi yönetenlerin davranışlarını eleştirme, uyguladıkları politika ve projeler üzerinde etkide bulunma ve kendi demokratik taleplerini dile getirme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu özelliği nedeniyle toplanma özgürlüğüne ve beraberinde göstericilerin ifade özgürlüklerine müdahale edilmesi demokrasiyi işlevsiz kılmakta, demokratik toplumun varlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle toplanma ve gösteri yapma hakkının/özgürlüğünün güvence altına alınmadığı bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Evrensel hukuk normlarına göre toplanma ve gösteri yapma hakkı kullanılırken, ulaşılmak istenen amaç ve kullanılan ifadeler ne kadar rahatsız ve şok edici olursa olsun, devletlerin bu hakka müdahaleden azami ölçüde kaçınmaları, yapacakları kısıtlamaların ise hakkın özüne zarar vermemesi için özen göstermeleri gerekmektedir. Devletlerin bu özgürlüğü kısıtlayabilmesi için evrensel hukuk tarafından koyulan en önemli ölçüt ise bir toplantı ve gösterinin doğrudan şiddet ya da yakın şiddet tehdidi içeriyor olmasıdır.  

Maalesef bugün Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde barışçıl toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü güvenlik güçlerinin aşırı ve orantısız fiili müdahaleleri ve/veya yetkililerin kısıtlama, yasaklama kararları sonucu, hakkın özü ortadan kalkacak bir şekilde kullanılamaz hale gelmektedir.

tihv yarışma

İletişim Bilgileri

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği
E-posta adresi: izmir@tihv.org.tr
Website: www.tihv.org.tr; www.tihvbelgeselfilm.org; www.tihvakademi.org
Adres:  Alsancak Mahallesi, 1471. Sokak, Kenet 1 Sitesi, No.1/1-2 Konak/İzmir
Tel No: + 90 232 463 46 46