Başvuru Sürecinde İzlenecek Yol

2956

Merhabalar yarışma otomasyonuna online olarak başvurmak izlenecek yöntem aşağıda anlatılmıştır.

  1. Başvuru süreci: https://tihvbelgeselfilm.org/12/2021/submit.php adresinde yer alan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir. Birden fazla eser ile başvuran katılımcıların her bir eser için ayrı ayrı başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Her bir başvuru için sistemin üreteceği başvuru no ve katılımcıların kendilerinin belirleyeceği şifreyi ayrıca not etmeleri gereklidir. Bu bilgiler daha sonraki adımlarda katılımcıların eserin yüklenmesi ve yarışma sürecinin ne durumda olduğunu öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bir eser için birden fazla eser sahibi var ise yine tek başvuru formu üzerinden eser sahiplerini ayrı ayrı girebilecekleri ekranlar yaratılmıştır. Aşağıdaki görselde örnek başvuru ekranını görebilirsiniz. Başvuru yapmak için tıklayınız

2. Çalışma dosyalarının yüklenmesi: Başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru no ve şifrenizi yazarakDosya Gönderbutonunu tıklayarak dosya gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Dosya gönderimi için tıklayınız

Lütfen başvuru dosyalarınızı şartnamenin 5. maddesinin M bendine uygun olarak gönderiniz.

“Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin değerlendirmesini Covid-19 salgını nedeniyle online olarak yapacaktır. Bu nedenle tasarımlar/eserler, RGB, 50×70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 150 DPI çözünürlükte ve sadece JPG formatında kabul edilecektir.

Özel No: Eserin yüklenmesi sırasında sistemsel bir sorun oluşmaması için çalışmalarınızın her koşulda 8 MB geçmemesi gerekmektedir.

3. Katılımcılar yarışma sürecini nasıl takip edebilirler?: Katılımcılar başvuru no ve şifreleriyle birlikte sistem üzerinden Durum Kontrolübutonuna basarak gerçekleştirebilirler.