YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Lütfen Şartnameyi Okuyunuz
NASIL KATILIM SAĞLAYACAĞIM
Kılavuz için tıklayınız
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
ÇALIŞMA DOSYASINI YÜKLE
Lütfen başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru id ve şifrenizle giriş yapıp afiş çalışmanızı yükleyiniz.

TİHV 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “örgütlenme özgürlüğü” temalı afiş elde etmek.

Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan “12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması “örgütlenme özgürlüğü” olacaktır.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

  • Duyuru Tarihi: 1 Eylül 2021
  • Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2021
  • Değerlendirme Tarihi: 5 Kasım 2021
  • Sonuçların Açıklanması: 10 Kasım 2021
  • Ödül Töreni ve Teslimi: 10 Aralık 2021
  • Sergileme: 10 – 17 Aralık 2021

Örgütlenme özgürlüğü, siyasal çoğulculuk ve sivil toplumun yanı sıra, çalışanların kendi özerk örgütleri aracılığıyla çıkarlarını savunabilmeleri açısından demokratik toplum düzeninin köşe taşlarından biridir.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasal çoğulculuk, ancak örgütlenme özgürlüğünün korunduğu koşullar altında sağlanabilir. Modern demokrasiler çok partili siyasal yaşamın kurumsallaştığı temsili ve yarışmacı sistemler olmaları bakımından örgütlenme özgürlüğü üstüne bina edilmişlerdir. Farklı siyasal görüş ve ideolojilerin partiler biçiminde örgütlenebilmeleri, yurttaşları kendi programlarına ikna etmek üzere demokratik siyasetin tüm imkân ve araçlarını özgürce kullanabilmeleri ve nihayet seçimler yoluyla yerel ve ulusal düzeyde yönetime talip olabilmeleri, bir siyasal rejim olarak demokrasinin en asgari koşulları arasında yer alır.

Modern demokrasiler çoğulcu bir siyasal alanın yanı sıra yurttaşların çok çeşitli amaçlarla bir araya geldiği, dernek ve vakıf gibi örgütler kurarak bu amaçlar doğrultusunda kolektif eylemde bulunabildiği canlı bir sivil toplum ağına sahiptir. Sivil toplum, demokratik işlevleri bakımından, siyasetin çözüm bulması gereken sorunların tespit ve teşhis edildiği, toplumsal taleplerin oluşturulduğu, siyasal karar alıcıların ve kamusal makamların —başta insan haklarının korunması olmak üzere her konuda— yurttaşlar tarafından izlenip denetlendiği çok katmanlı bir örgütsel alan teşkil eder. Bu alanın gelişip serpilmesi ve demokrasinin işleyişi açısından üstüne düşen işlevleri yerine getirebilmesi ancak örgütlenme özgürlüğünün tam olarak korunmasıyla mümkündür.

Örgütlenme özgürlüğünün bir başka boyutu ise çalışanların ekonomik ve mesleki çıkarları ile ilgilidir. Demokrasilerde çalışanların ortak çıkarları öncelikle sendikalar ve meslek odaları tarafından savunulur. Bu örgütler sosyal ve ekonomik hakların teminat altına alınıp geliştirilmesinde, çalışma yaşamının düzenlenmesinde ve nihayet mesleki standartların oluşturulmasında etkin bir rol oynarlar.

Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasamız tarafından güvence altına alınmış olmakla birlikte maalesef bugün örgütlenme özgürlüğü keyfi biçimde kısıtlanmakta, yoğun ve sistematik olarak ihlal edilmektedir.

afis01092021

İletişim Bilgileri

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği
E-posta adresi: izmir@tihv.org.tr
Website: www.tihv.org.tr; www.tihvbelgeselfilm.org; www.tihvakademi.org
Adres:  Alsancak Mahallesi, 1471. Sokak, Kenet 1 Sitesi, No.1/1-2 Konak/İzmir
Tel No: + 90 232 463 46 46