KAYIT / REGISTRATION

KAYIT / REGISTRATION

Yeni bir insan hakları hareketine doğru: Küresel insan hakları krizi karşısında ne yapmalı?” 03-07 Ekim 2020
Confronting the Global Human Rights Crisis: Towards a Novel Human Rights Movement October
3-7, 2020